Product Updates

Nieuw in Moss: holistisch factuurbeheer en goedkeuringsrichtlijnen

Felix GlahnFelix GlahnSeptember 07, 2021
holistisch factuurbeheer en goedkeuringsrichtlijnen
  • Met het nieuwe factuurbeheer kan het hele factuurproces direct worden weergegeven in Moss - van automatische vastlegging tot goedkeuring en betalingsvoorbereiding.
  • Goedkeuringsrichtlijnen voor facturen en kaarten zorgen voor meer controle en transparantie in het uitgavenbeheer.

Slechts negen procent van alle financiële afdelingen heeft geautomatiseerde processen voor inkomende facturen en goedkeuringen - 14 procent handelt deze processen zelfs nog volledig handmatig af. Dit is niet de enige reden waarom meer dan 70 procent van de financiële afdelingen van plan is hun processen verder te automatiseren.

Daarom introduceren we vandaag met veel plezier twee nieuwe functies die bedrijven helpen hun factuur- en goedkeuringsprocessen gemakkelijk en digitaal af te handelen in Moss.  

Product Manager Gustaf Dahlbäck, wiens team de afgelopen maanden aan deze functie gewerkt heeft, zegt:

"Tijdens de voortdurende ontwikkeling van ons product en in onze gesprekken met klanten en beta-testers hebben we vooral één ding geleerd: software en tools voor automatisering moeten zich kunnen aanpassen aan bestaande structuren. Er is niet één universele oplossing die voor alle bedrijven geschikt is. Alleen door voortdurende aanpassing kunnen handmatige processen op de lange duur geautomatiseerd worden."

NIEUW: Factuurbeheer bij Moss 

Beheer alle facturen digitaal: Met Factuurbeheer zet Moss weer een grote stap om een platform voor algeheel financieel beheer te worden. Van nu af aan wordt het hele factuurproces, vanaf invoer, controle en goedkeuring tot betaling en doorsturen naar de boekhouding, handig afgehandeld in Moss. Werknemers dienen hun facturen digitaal in via hun Moss account, zodat alle documenten op één plaats duidelijk en GoBD-compliant geregistreerd worden. Intelligent OCR scannen leest alle relevante gegevens en registreert ze automatisch in het systeem. De factuur wordt dan gecontroleerd, goedgekeurd en betaald door degenen die voor het budget verantwoordelijk zijn - hetzij rechtstreeks via een ERP systeem, hetzij via een SEPA betalingsbestand.  

Digitaliseer inkomende facturen, en krijg overzicht

Financiële afdelingen, maar ook medewerkers, hebben verschillende mogelijkheden om binnenkomende facturen te uploaden - ofwel rechtstreeks via hun toegang in de Moss Web App, ofwel via e-mail naar hun persoonlijke factuur-mailbox.

Digitaliseer inkomende facturen

Controleer facturen en keur ze goed met een klik

De grootste tijdverspiller bij factuurbeheer zijn vaak ondoorzichtige goedkeuringsprocessen - zowel voor de werknemers als voor de financiële afdeling. Met de mogelijkheid om individuele goedkeuringsrichtlijnen in te stellen, voor de hele onderneming of voor teams, kunnen goedkeuringen aan de juiste personen toegewezen worden.

Controleer facturen en keur ze goed met een klik

Digitale betalingsvoorbereiding

Zodra de factuur gecontroleerd en goedgekeurd is, kan hij in Moss ofwel direct naar een ERP systeem zoals Exact geëxporteerd worden om betaald te worden. Als alternatief kan een SEPA bestand worden aangemaakt en direct naar online banking worden geüpload om de geselecteerde facturen via een collectieve overschrijving te betalen.

Digitale betalingsvoorbereiding

Meer informatie over factuurbeheer in Moss is te vinden in ons Help Centre en op deze pagina, en natuurlijk direct in de Moss Web App.

Nieuw: Goedkeuringsbeleid in Moss

Met goedkeuringsbeleid kun je je eigen goedkeuringsprocessen direct in Moss vastleggen: Of het nu gaat om bedrijfsbreed beleid met goedkeuringen op meerdere niveaus voor verschillende bedragen, of om beleid voor afzonderlijke teams.

Goedkeuringsbeleid in Moss

Voorbeeld van een goedkeuringsbeleid

Beleidslijnen en regels voor goedkeuring  

In principe bestaat een goedkeruingsbeleid uit een of meer goedkeuringsregels. Elke goedkeuringsregel definieert een drempelwaarde waarboven geselecteerde goedkeuringen nodig zijn.

Beleidslijnen en regels voor goedkeuring

Voor elke goedkeuringsregel kunnen een of meer vereiste goedkeuringen gedefinieerd worden. In dit voorbeeld moeten vragen of facturen van meer dan 1.000,00 € door twee teamleiders goedgekeurd worden.

Goedkeuringsregels voor individuele of alle teams

Er kunnen ook individuele goedkeuringsregels voor teams gemaakt worden; deze vervangen de eerdere goedkeuringslimieten in de teaminstellingen.

Goedkeuringsregels voor individuele of alle teams

Meer informatie over de nieuwe goedkeuringsregels vind je in ons Help Center en op deze pagina.

Verdere vernieuwingen in augustus

Behalve de nieuwe richtlijnen voor factuurbeheer en goedkeuring, zijn er ook een aantal verbeteringen en nieuwe functies:

Nieuw op de startpagina: Uitgavenoverzicht

Uitgavenoverzicht

Het nieuwe uitgavenoverzicht maakt het gemakkelijk om de lopende en verwachte bedrijfsuitgaven in het oog te houden - zowel maandelijks als dagelijks.

Verdere verbeteringen

  • Nieuwe rollen: Externe en interne accountants
  • Externe boekhouders hebben exclusieve toegang tot de boekhoudkundige configuratie en kunnen transacties exporteren.
  • Rollen van teamleden kunnen gemakkelijk veranderd worden  
  • Maak of importeer meerdere categorieën met de nieuwe bulk import functie
  • Admins kunnen opgeslagen telefoonnummers van teamleden wijzigen".