Impressum

Nufin GmbH

Naam en adres
Nufin GmbH
Saarbrücker Str. 37A
10405 Berlin
Duitsland

Registratie
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 209209

BTW nummer
DE326179053

Directeuren
Ante Spittler
Anton Rummel
Max Ferdinand Meyer

Contact
Telefoon (Nederland): +31 20 241 4803
E-mail: support@getmoss.com

Nufin GmbH is verantwoordelijk voor het aanbieden van (de content op) de getmoss.com website, het Moss Plattform en de Moss Mobile App.

Moss GmbH

Naam en adres
Moss GmbH
Saarbrücker Str. 38
10405 Berlin
Duitsland

Registratie
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 219209

BTW nummer
DE335123823

Directeuren
Dirk Barth
Markus Linss

Contact
Telefoon (Nederland): +49 30 311 93 730
E-mail: support@getmoss.com

Moss GmbH is een elektronischgeldinstelling die is toegelaten door en onder toezicht staat van de Duitse Federale Toezichthoudende Autoriteit Financiële Diensten (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; BaFin). 

In het geval van klachten kunnen klanten contact opnemen met Moss GmbH via bovenstaand postadres of per e-mail (complaints@getmoss.com). Om geschillen met Moss GmbH op te lossen, kunnen klanten ook contact opnemen met het geschillenbeslechtingscentrum van de Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main, Duitsland of een klacht indienen bij de BaFin, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Duitsland.

Transact Payments Malta Limited

Moss Cards worden momenteel uitgegeven door Transact Payments Malta Limited (TPML), Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, Malta, onder een licentie van Mastercard International Incorporated. TPML is een elektronischgeldinstelling die is toegelaten door en onder toezicht staat van de Malta Financial Services Authority in overeenstemming met de eisen van de Tweede EU Richtlijn Betalingsdiensten (PSD2) en de Tweede EU Richtlijn Elektronisch Geld (EMD2). Wij zijn bezig om de uitgever van de Moss Cards te veranderen en de uitgifte ervan over te dragen van TPML naar Moss GmbH.

GetMoss NL B.V.

GetMoss NL B.V. geregistreerd op adres Keizersgracht 307, 1016ED Amsterdam, Nederland (KvK-nummer: 83969551) biedt kredietfaciliteiten in verband met Moss Cards aan onze klanten in Nederland (op voorwaarde dat ze kredietwaardig zijn).

Wettelijke kennisgeving

Ons aanbod is uitsluitend gericht op rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit in de zin van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. In het bijzonder geldt de informatie op deze pagina niet voor consumenten.

We controleren en updaten de informatie op onze websites voortdurend. Desondanks kunnen we de volledigheid, juistheid, actualiteit en beschikbaarheid niet garanderen. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of bij het ophalen of downloaden van gegevens. De verstrekte informatie kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Voor zover onze websites links naar websites van derden bevatten, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Nufin GmbH distantieert zich uitdrukkelijk van inhoud die strafrechtelijk of aansprakelijkheidsrechtelijk relevant kan zijn of die de goede zeden beledigt.

De op onze websites gepubliceerde inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Commercieel gebruik is niet toegestaan en vereist in afzonderlijke gevallen voorafgaande toestemming. Met name de rechten voor tekst- en datamining blijven voorbehouden.

Ervaar Moss nu en beheer alle uitgaven op één plek.

Moss CardMoss Card